Wood Coatings produktområden

Wood Coatings utvecklar, producerar och marknadsför färg-, lack- och betssystem för en mängd olika produkter inom olika områden.
Vi arbetar ständigt med att ta fram nya innovativa och kostnadseffektiva lösningar som uppfyller kraven vad gäller miljö och konkurrenskraft.

Läs mer här om våra olika produkter, och mera nedan!

                     
Akzo Nobel Industrial Coatings AB, SE-205 17 Malmö, tel. 040-35 50 00, fax 040-35 51 32