Kontaktpersoner

Namn/e-mail Avdelning Telefonnummer
Morten Bjerknæs Prosjekt leder 995 30 494
Hans Normann Lunner Prosjekt leder 907 57 602
Svein Petter Worren Teknisk sjef 951 63 781
Stein Lundby Controller 66 81 94 07
Anne-Gro Hansen Ordre/bestilling 66 81 94 49

Akzo Nobel Coatings AS


Wood Coatings
Besøksadresse: Fløisbonnvn. 6
1410 Kolbotn
Telefon: +47 66 81 95 00
Fax: +47 66 81 95 51